Sportovní rybářství Jestřabice

Soukromý rybolov v blízkosti Kyjova

Vyhledávání

Ryba roku 2007

Celoroční soutěž o největší rybu

Fotogalerie

Máme se čím chlubit

Závody a jiné akce

Vítězové a poražení

Lov na dírkách

PRODEJ TRŽNÍCH RYB SAMOODLOVEM
odlov probíhá:

úterý - neděle  8:00 - 16:00 HODIN

pondělí zavřeno

 

 • Tato prodejka opravňuje k odlovu 3 kusů těchto ryb (pstruh, siven a okoun) cena je 350 Kč.

 • každý další kus je nutno doplatit 1 ks = 70 Kč

 

 • KOUPÍ SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL

 

 • Odběratel musí dodržovat tyto podmínky:

 • lov bude prováděn max. 20 m od břehu

 • v průběhu lovu nesmí být rybí obsádka vnaděna ani krmena

 • ulovené a na led vytažené ryby musí být neprodleně usmrceny

 • min. vzdálenost lovících rybářů od sebe je 5 m

 • povinná výbava je: pean, míra, háčky bez protihrotu

 • lov je na jeden prut

 • ponechané ryby se neprodleně zapisují a usmrcené budou viditelně uloženy v bezprostřední blízkosti

 

 

 • Zapůjčený vrták udržujte v řádném stavu – neklepejte s ním do ledu ani s ním nepačte led, neničte břity

 • Po skončení lovu se stvrzenka musí vrátit v prodejně nebo je nutné vyčkat příchodu pracovníka Sportovního rybářství Jestřabice!!!!!!

 • Na požádání se podrobím kontrole zavazadel

 • Odpadky odklízejte do nádob k tomu určených, nenechávejte je na ledu

 • JE ZAKÁZÁNO KUCHAT RYBY NA LEDU I V OKOLÍ PŘEHRADY

 • Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z přehrady bez finanční náhrady!!!

 

 • vstup na led na vlastní nebezpečí

Přihlášky a startovné posílejte na adresu:

Romana Šlesingerová Jestřabice 52, tel.: 602 832 077, email: ryby@jestrabice.cz
MVDr. Miloslav Šlesinger Jestřabice 52, tel.: 606 235 010, email: ryby@jestrabice.cz
Grafický návrh Rudi, a.s.
Zpracování Chytej.cz
© 2007 Sportovní rybářství Jestřabice, s.r.o. počitadlo přístupů