Sportovní rybářství Jestřabice

Soukromý rybolov v blízkosti Kyjova

Vyhledávání

Ryba roku 2007

Celoroční soutěž o největší rybu

Fotogalerie

Máme se čím chlubit

Závody a jiné akce

Vítězové a poražení

Rybářský řád Jestřabice 2019

 

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

ÚVOD

Vodní nádrž Jestřabice ležící v k.ú. obce Jestřabice, je majetkem společnosti Sportovní rybářství Jestřabice s r.o. (dále jen „majitel"). Cílem hospodaření této společnosti je chov ryb a provozování sportovního rybolovu v nejlepším smyslu slova: lov ryb systémem „chyť a pusť", šetrné zacházení s rybou, citlivý vztah k okolní přírodě (zeleni a vodním živočichům).
Zároveň uznáváme význam rybího masa ve výživě i tradiční české kuchyni. Preferujeme radost z pobytu v přírodě, aktivní odpočinek a bohaté úlovky trofejových ryb. Vyzýváme všechny stejně smýšlející kolegy sportovní rybáře, aby spolu s námi prosazovali myšlenky sportovního rybolovu a aktivně pomáhali chránit naši pěknou vodu před pytláky a nenechavci.
Petrův zdar!

I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU

Lovná sezóna je během roku rozdělena na tři období, charakterizovaná preferencí lovu různých druhů ryb:


I. pstruhový režim
Měsíce: březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec
Chování během pstruhového režimu:

· lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů

· lov na položenou a na plavanou zakázán z hráze a 25 m od ní po obou březích

· platí zákaz používání živočišných nástrah

· žádáme všechny rybáře o sportovní techniku lovu ryb nepraktikujte o nesportovní lov pstruhů a sivenů na plavanou chyť a pusť

· vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

·

II. mimopstruhový režim
Měsíce: červen, červenec, srpen a září.
Chování během mimopstruhového režimu:

· lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů,

· lov z hráze pouze muškaření a přívlač

· povoleny i živočišné nástrahy, a to pouze bezobratlí (žížaly, červi, hmyz, krevety…)

· lov na živou i mrtvou rybku zakázán

· vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

·

III. režim odlovu ryb pod ledem

Měsíce: leden, únor

Specifická pravidla odlovu ryb na dírkách jsou uvedena na povolenkách k odlovu.

 

Při klimatických podmínkách, které neodpovídají běžným podmínkám, může být trvání jednotlivých režimů změněno.

II. HÁJENÍ RYB

1. Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra (koi-kapr) jeseteři, sumeček skvrnitý, okounek pstruhový, mník jednovousý a dále všichni zákonem chránění vodní živočichové.

2. Obsádka „Štičího rybníku“ je hájena celoročně

3. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, štika obecná, bolen dravý

4. Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

5. V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru

ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY A PŘESAHUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU

ryba

lovná délka

minimální

maximální

Amur bílý

50 cm

70 cm

Bolen dravý

40 cm

-

Candát obecný

45 cm

-

Jeseteři

hájeni celoročně

 

Kapr obecný

40 cm

60 cm

Koi-kapr

hájen celoročně

 

Lín obecný

30 cm

-

Mník jednovousý

hájen celoročně

 

Okounek pstruhový

hájen celoročně

 

Okoun říční

28 cm

-

Pstruh duhový a potoční

28 cm

45 cm

Siven americký

28 cm

 

Sumec velký

70 cm

-

Sumeček skvrnitý

hájen celoročně

-

Štika obecná

50 cm

-

Tolstolobik bílý a pestrý

50 cm

-

Úhoř říční

55 cm

-

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

III. POVINNÉ VYBAVENÍ

PODBĚRÁK PODLOŽKA PEAN OSVĚTLENÍ

PODBĚRÁK i PODLOŽKA musí být dostatečně velké, aby se do nich vešla celá ryba.

Nesmí obsahovat velká oka, nebo trhliny, v kterých může dojít k poranění ryby, zejména ploutví.

Podložka musí být po celou dobu, co je v ní ryba mokrá.

Povinné vybavení je možno sdílet pouze malou skupinou rybářů tak, aby dostupnost a vzdálenost vybavení od rybáře neohrožovaly zdraví ryb.

Vybavení musí být funkční, aby vinnou jeho špatného stavu nebylo ublíženo rybě.

Podložka není vyžadována při lovu na přívlač, nebo muškaření. Ryby jsou uvolňovány ve vodě.

Osvětlení je vyžadováno pouze při lovu po západu slunce.

IV. CHOVÁNÍ PŘI LOVU A POBYTU U VODY

1. Je vyžadováno ohleduplné chování k ostatním rybářů, rybám a okolní přírodě.

2. Rybář, i jeho doprovod, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu anebo je odhazovat do vody.
V areálu jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, prosím využívejte je.

3. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění-záhozů a dlažeb.

4. Při lovu musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.

5. Focení s rybou musí trvat co nejkratší dobu. Ryba může býti focena na břehu pouze v kleče nad podložkou, nebo vaničkou. Velké ryby mohou být foceny pouze ve vodě.

6. Rybář je povinen poskytnout majiteli, porybným a kontrolním orgánům účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na přehradě.

O nás

Přihlášky a startovné posílejte na adresu:

Romana Šlesingerová Jestřabice 52, tel.: 602 832 077, email: ryby@jestrabice.cz
MVDr. Miloslav Šlesinger Jestřabice 52, tel.: 606 235 010, email: ryby@jestrabice.cz
Grafický návrh Rudi, a.s.
Zpracování Chytej.cz
© 2007 Sportovní rybářství Jestřabice, s.r.o. počitadlo přístupů