Sportovní rybářství Jestřabice

Soukromý rybolov v blízkosti Kyjova

Vyhledávání

Ryba roku 2007

Celoroční soutěž o největší rybu

Fotogalerie

Máme se čím chlubit

Závody a jiné akce

Vítězové a poražení

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice 2015

 

 

 

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

ÚVOD

Vodní nádrž Jestřabice ležící v k.ú. obce Jestřabice, je majetkem společnosti Sportovní rybářství Jestřabice s.r.o.(dále jen „majitel"). Cílem hospodaření této společnosti je chov ryb a provozování sportovního rybolovu v nejlepším smyslu slova: lov ryb systémem „chyť a pusť", šetrné zacházení s rybou, citlivý vztah k okolní přírodě (zeleni a vodním živočichům).
Zároveň uznáváme význam rybího masa ve výživě i tradiční české kuchyni. Preferujeme radost z pobytu v přírodě, aktivní odpočinek a bohaté úlovky trofejových ryb. Vyzýváme všechny stejně smýšlející kolegy sportovní rybáře, aby spolu s námi prosazovali myšlenky sportovního rybolovu a aktivně pomáhali chránit naši pěknou vodu před pytláky a nenechavci.
Petrův zdar!

I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU

Lovná sezóna je během roku rozdělena na dvě období, charakterizovaná preferencí lovu různých druhů ryb:
I - pstruhový režim
Období březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec do 15.12.
Chování během pstruhového režimu:

· lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů

· lov na položenou a na plavanou zakázán z hráze a 25m od ní po obou březích

· platí zákaz používání živočišných nástrah

· žádáme všechny rybáře o sportovní techniku lovu ryb - jedná se o nesportovní lov pstruhů a sivenů na plavanou

· vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

II - mimopstruhový režim
Období červen, červenec, srpen a září.
Chování během mimopstruhového režimu:

· lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů,

· lov z hráze pouze muškaření a přívlač

· povoleny i živočišné nástrahy, velikost nástražní rybky min. 15 cm

· vnadění omezeno na max. 5 litrů sypké směsi nebo 5 kg boilies denně

II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB

1. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, štika obecná, bolen dravý

2. V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru

3. Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

4. Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra (koi - kapr,) jeseteři, sumeček skvrnitý, okounek pstruhový, mník jednovousý a dále všichni zákonem chránění vodní živočichové.

III. ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY a PŘESAHUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU

ryba

lovná délka

minimální

maximální

Amur bílý

50 cm

70 cm

Bolen dravý

40 cm

-

Candát obecný

45 cm

-

Jeseteři

hájeni celoročně

 

Kapr obecný

40 cm

60 cm

Koi- kapr

hájen celoročně

 

Lín obecný

30 cm

-

Mník jednovousý

hájen celoročně

 

Okounek pstruhový

hájen celoročně

 

Okoun říční

28 cm

-

Pstruh duhový a potoční

28 cm

45 cm

Siven americký

28 cm

 

Sumec velký

70 cm

-

Sumeček svrnitý

hájen celoročně

-

Štika obecná

50 cm

-

Tolstolobik bílý a pestrý

50 cm

-

Úhoř říční

55 cm

-

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzažšímu konci ocasní ploutve.

IV. CHOVÁNÍ PŘI LOVU

1. Každý kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek.

Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody.

V areálu jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, prosím využívejte je.

2. Mít podložku pod rybu dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla

ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

3. Mít dostatečně velký podběrák tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce.

Oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny.

4. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění - záhozů a dlažeb.

5. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.

6. Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům - policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na přehradě.

7. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele.

8. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.


Denní doba lovu se stanovuje takto (v čase platném v té době):

měsíc

začátek rybaření

konec rybaření

Březen, listopad

7 hod.

17 hod.

Duben, říjen

7 hod.

19 hod.

Květen, červen, září

6 hod.

21 hod.

Červenec a srpen

6 hod.

22 hod.

V. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ

1. Vnadění během pstruhového režimu je omezeno na max. 1 litr sypké směsi nebo1kg boilies denně , během mimopstruhového na 5 litrů sypké směsi nebo 5kg boilies denně

2. S ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených - tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.

3. Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.

4. Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice. Lze požádat o výjimku při lovu sumců.

5. Je zakázáno používání šokových a odhozových šňůr

6. Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy.

7. Je zakázáno na povolenky chyť a pusť lovit na živou či mrtvou rybku a používat dvoj a víceháčky

8. Je zakázáno zavážení nástrah, povolené je pouze vnadění ze břehu

9. Je zakázáno označování lovného místa bójkou nebo markerem

 

 

VI. POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM NEBO UPILOVANÝM.

1. Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů (při koupi povolenky chyť a pusť nejvýše tří prutů), každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li na dvojháček, trojháček při lovu dravců, na živou či mrtvou rybku (velikost nástražní rybky musí být více jak 15 cm) smí mít pouze jeden návazec.

2. Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky, helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

3. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Tato může být vybavena jen jedním jednoháčkem, nebo jedním dvojháčkem či trojháčkem ( u povolenek chyť a pusť jen jednoháčky)

4. Při muškaření je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen, smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra podle běžných zvyklostí. Jako nástrahy smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3 na návazci.

5. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

6. Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.

7. Lov z loděk a bellyboatů povolen jen v max. počtu 5 ks na vodní ploše. POUZE PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK.

8. Zavážení nástrah není povoleno.

9. K OZNAČENÍ LOVNÉHO MÍSTA NENÍ POVOLENA ŽÁDNÁ  BÓJKA (nejsou povoleny jakékoliv bójky ani marker).

 

 

VII. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE

1. Ponechané 4 ks malé ryby (okoun, lín, úhoř, pstruh a siven) se počítají za 2 ks ryby ost. ušlechtilé (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 1 ks dravce (štika, candát, sumec).

2. Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

3. Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.

4. Limit na celoroční povolenku je 9 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo18 ks ost. ušlechtilé ryby (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 36 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha či sivena). Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 2 ks ost. ušlechtilých ryb (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 4 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha a sivena). Po ulovení a ponechání dennílo limitu ryb, končí denní lov i když ulovené ryby ryb nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg. Po naplnění ročního limitu povolenky, končí její platnost a držitel je povinen ji odvzdat do 5-ti dnů.

5. Držitel tříměsíčnípovolenky (90 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 12 ks malé ryby. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušlecht. ryby = 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

6. Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 12 ks malé ryby. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušlecht. ryby = 4 ks malé ryby.Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

7. Na jednu víkendovou povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

8. Na jednu denní povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7kg. Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

9. Při úlovku a ponechání si ryby, která má stanovné míry a denní limit je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.

10. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit nejpozději do 5-ti dnů po uplynutí platnosti povolenky majiteli a to i když oprávněný během platnosti povolenky nelovil nebo nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u vývěsky na mostku.

11. Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť" se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 3 pruty. A smí používat jen jednoháčky.

 

VIII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.

2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

3. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.

4. Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

5. Lovec uchovává ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku, lososovité ryby po ulovení a ponechání může ihned usmrtit.

6. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

7. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

8. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

9. Jakékoliv opracování ulovených ryb je nutné provádět jen na místě tomu určeném

· porcovací stůl u hlavní chaty – vždy po sobě ukliďte

· rybí odpady i uhynulé ryby odkládejte do přistavené nádoby dle pokynů obsluhy

· pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá u vody, bude mu odebrána povolenka

IX. LOV NÁSTRAŽNÝCH RYBEK A JEJICH POUŽITÍ

1. Plocha čeřínku může být nejvýše 1m čtvereční.

2. Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenu nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny. Min. Velikost nástražní rybky je 15cm.

3. Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době jejich hájení.

X. SANKCE

Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem a to včetně zavazadel a vozidla.

1. Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.

2. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude nová vydána.

3. Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

4. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb...).
Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

XI. UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

· lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby - lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů

· použití pevných bójí k lovu sumců

Uvedené výjimky uděluje majitel nebo pověřená osoba vždy písemným záznamem do povolenky.

XII. DOPLNĚK ŘÁDU PLATNÝ OD 15.3.2010

Zákaz používání pevných montáží jako jsou například Helikoptéry kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj ( srkačky, Helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn, když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

Toto jsou příklady zakázaných způsobů montáže

 

 

/pics/rybarsky_rad/montaze_1.jpg/pics/rybarsky_rad/montaze.jpg

 

Zákaz používání šokových nebo odhozových spletených šňůr.

Zákaz používání jiných než tyčových bójek k označení krmného místa.

Povinnost

Mít podložku pod rybu dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

Mít dostatečně velký podběrák tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce. Oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí).

Doporučení

Při fotografování s rybou musíte držet rybu max. 50 cm nad zemí tak aby, pokud vám ryba vyklouzne, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte rybu co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. Rybu pokládejte vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku pod rybu.

Při lovu „chyť a pusť“ používejte kaprové montáže s jen jedním návazcem a s jedním háčkem, nepoužívejte trojháčky.

Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu a v tomto dodatku vám bude odebrána povolenka k lovu bez náhrady a budete muset opustit areál přehrady do 30 min.

 

XIII. ZMĚNY PLATNÉ OD 15.3.2013

1. Ponechané 4 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha a sivena) se počítají za 2 ks ryby ost. ušlechtilé (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 1 ks dravce (štika, candát, sumec).

2. Limit na celoroční povolenku je 9 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo18 ks ost. ušlechtilé ryby (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 36 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha či sivena). Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 2 ks ost. ušlechtilých ryb (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 4 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha a sivena). Po ulovení a ponechání dennílo limitu ryb, končí denní lov, i když ulovené ryby ryb nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg. Po naplnění ročního limitu povolenky, končí její platnost a držitel je povinen ji odvzdat do 5-ti dnů.

3. Vnadění během pstruhového režimu je omezeno na max. 1 litr sypké směsi nebo1kg boilies denně, během mimopstruhového na 5 litrů sypké směsi nebo 5kg boilies denně.

4. Při lovu na povolenky „chyť a pusť“ není povoleno používat za nástrahu živou či mrtvou rybku

 

XIV. ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2015

1. Zákaz zavážení nástrah, povolené vnadění povolené pouze ze břehu

2. Zákaz označování lovného místa bójkou nebo markerem

XV. ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2016

1. Při lovu na povolenku chyť a pusť je povoleno lovit pouze na jednoháčky.


Přihlášky a startovné posílejte na adresu:

Romana Šlesingerová Jestřabice 52, tel.: 602 832 077, email: ryby@jestrabice.cz
MVDr. Miloslav Šlesinger Jestřabice 52, tel.: 606 235 010, email: ryby@jestrabice.cz
Grafický návrh Rudi, a.s.
Zpracování Chytej.cz
© 2007 Sportovní rybářství Jestřabice, s.r.o. počitadlo přístupů