Sportovní rybářství Jestřabice

Soukromý rybolov v blízkosti Kyjova

Vyhledávání

Ryba roku 2007

Celoroční soutěž o největší rybu

Fotogalerie

Máme se čím chlubit

Závody a jiné akce

Vítězové a poražení

Rybářský řád

 

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice

ÚVOD

Vodní nádrž Jestřabice ležící v k.ú. obce Jestřabice, je majetkem společnosti Sportovní rybářství Jestřabice s r.o. (dále jen „majitel"). Cílem hospodaření této společnosti je chov ryb a provozování sportovního rybolovu v nejlepším smyslu slova: lov ryb systémem „chyť a pusť", šetrné zacházení s rybou, citlivý vztah k okolní přírodě (zeleni a vodním živočichům).
Zároveň uznáváme význam rybího masa ve výživě i tradiční české kuchyni. Preferujeme radost z pobytu v přírodě, aktivní odpočinek a bohaté úlovky trofejových ryb. Vyzýváme všechny stejně smýšlející kolegy sportovní rybáře, aby spolu s námi prosazovali myšlenky sportovního rybolovu a aktivně pomáhali chránit naši pěknou vodu před pytláky a nenechavci.
Petrův zdar!

I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU

Lovná sezóna je během roku rozdělena na tři období, charakterizovaná preferencí lovu různých druhů ryb:


I. pstruhový režim
Měsíce: březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec
Chování během pstruhového režimu:

 • lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů

 • lov na položenou a na plavanou zakázán z hráze a 25 m od ní po obou březích

 • platí zákaz používání živočišných nástrah

 • žádáme všechny rybáře o sportovní techniku lovu ryb nepraktikujte o nesportovní lov pstruhů a sivenů na plavanou chyť a pusť

 • vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

II. mimopstruhový režim
Měsíce: červen, červenec, srpen a září.
Chování během mimopstruhového režimu:

 • lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů,

 • lov z hráze pouze muškaření a přívlač

 • povoleny i živočišné nástrahy, a to pouze bezobratlí (žížaly, červi, hmyz, krevety…)

 • lov na živou i mrtvou rybku zakázán

 • vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

III. režim odlovu ryb pod ledem

Měsíce: leden, únor

Specifická pravidla odlovu ryb na dírkách jsou uvedena na povolenkách k odlovu.

 

Při klimatických podmínkách, které neodpovídají běžným podmínkám, může být trvání jednotlivých režimů změněno.

II. HÁJENÍ RYB

 1. Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra (koi-kapr) jeseteři, sumeček skvrnitý, okounek pstruhový, mník jednovousý a dále všichni zákonem chránění vodní živočichové.

 2. Obsádka „Štičího rybníku“ je hájena celoročně

 3. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, štika obecná, bolen dravý

 4. Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

 5. V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru

ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY A PŘESAHUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU

ryba

lovná délka

minimální

maximální

Amur bílý

50 cm

70 cm

Bolen dravý

40 cm

-

Candát obecný

45 cm

-

Jeseteři

hájeni celoročně

 

Kapr obecný

40 cm

60 cm

Koi-kapr

hájen celoročně

 

Lín obecný

30 cm

-

Mník jednovousý

hájen celoročně

 

Okounek pstruhový

hájen celoročně

 

Okoun říční

28 cm

-

Pstruh duhový a potoční

28 cm

45 cm

Siven americký

28 cm

 

Sumec velký

70 cm

-

Sumeček skvrnitý

hájen celoročně

-

Štika obecná

50 cm

-

Tolstolobik bílý a pestrý

50 cm

-

Úhoř říční

55 cm

-

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

III. POVINNÉ VYBAVENÍ

PODBĚRÁK PODLOŽKA PEAN OSVĚTLENÍ

PODBĚRÁK i PODLOŽKA musí být dostatečně velké, aby se do nich vešla celá ryba.

Nesmí obsahovat velká oka, nebo trhliny, v kterých může dojít k poranění ryby, zejména ploutví.

Podložka musí být po celou dobu, co je v ní ryba mokrá.

Povinné vybavení je možno sdílet pouze malou skupinou rybářů tak, aby dostupnost a vzdálenost vybavení od rybáře neohrožovaly zdraví ryb.

Vybavení musí být funkční, aby vinnou jeho špatného stavu nebylo ublíženo rybě.

Podložka není vyžadována při lovu na přívlač, nebo muškaření. Ryby jsou uvolňovány ve vodě.

Osvětlení je vyžadováno pouze při lovu po západu slunce.

IV. CHOVÁNÍ PŘI LOVU A POBYTU U VODY

 1. Je vyžadováno ohleduplné chování k ostatním rybářů, rybám a okolní přírodě.

 2. Rybář, i jeho doprovod, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu anebo je odhazovat do vody.
  V areálu jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, prosím využívejte je.

 3. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění-záhozů a dlažeb.

 4. Při lovu musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.

 5. Focení s rybou musí trvat co nejkratší dobu. Ryba může býti focena na břehu pouze v kleče nad podložkou, nebo vaničkou. Velké ryby mohou být foceny pouze ve vodě.

 6. Rybář je povinen poskytnout majiteli, porybným a kontrolním orgánům účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na přehradě.

 7. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele.

 8. Při lovu po západu slunce je povinnost označit své lovné místo zdrojem světla.

 9. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.


Denní doba lovu se stanovuje takto (v čase platném v té době):

měsíc

začátek rybaření

konec rybaření

Leden, únor, prosinec

8 hod

16 hod

Březen, listopad

7 hod.

17 hod.

Duben, říjen

7 hod.

19 hod.

Květen, červen, září

6 hod.

21 hod.

Červenec a srpen

6 hod.

22 hod.

V. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ

 1. Vnadění během celého roku je omezeno na max. 1 litr sypké směsi nebo1kg boilies denně.

 2. S ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených-tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.

 3. Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů (tj. pouze na vlasec). Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.

 4. Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži anebo ke krmítku tj. (srkačky, helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. únikové (průběžné) montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko

 5. Je zakázáno lovit na bójky.

 6. Je zakázáno používání šokových a odhozových šňůr

 7. Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy.

 8. Je zakázáno lovit na živou či mrtvou rybku.

 9. Je zakázáno používat k označení lovného místa jakékoliv bójky nebo markery.

10.Lodě, čluny, modely na dálkové ovládání jsou zakázány k lovu, vnadění, sondování lovného místa, stejně tak i pro rekreační účely.


 

VI. POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

 1. PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM NEBO UPILOVANÝM.

 1. Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů (při koupi povolenky chyť a pusť nejvýše tří prutů), každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky.

 2. Při lovu na položenou, kdy je předpoklad velkých úlovků je povinnost mít dostatečně zachovalý a silný vlasec – minimálně však 0,3 mm.

 3. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Ta může být vybavena jen jedním jednoháčkem, dvojháček či trojháček smí být použit pouze při lovu na povolenkou s rybou.

 4. Při muškaření je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen, smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra podle běžných zvyklostí. Jako nástrahy smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3 na návazci.

 5. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

 6. Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.

 7. Lov z bellyboatů povolen jen v max. počtu 5 ks na vodní ploše. POUZE PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK.

 

VII. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE

 1. Ponechané 4 ks malé ryby (okoun, lín, úhoř, pstruh a siven) se počítají za 2 ks ryby ost. ušlechtilé (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 1 ks dravce (štika, candát, sumec).

 2. Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

 3. Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.

 4. Limit na celoroční povolenku je 9 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo18 ks ost. ušlechtilé ryby (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 36 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha či sivena). Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 2 ks ost. ušlechtilých ryb (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 4 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha a sivena). Po ulovení a ponechání denního limitu ryb, končí denní lov i když ulovené ryby ryb nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg. Po naplnění ročního limitu povolenky, končí její platnost a držitel je povinen ji odevzdat do 5-ti dnů.

 5. Držitel tříměsíční povolenky (90 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 12 ks malé ryby. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušlecht. ryby = 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 6. Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 12 ks malé ryby. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušl. ryby = 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 7. Na jednu víkendovou povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 8. Na jednu denní povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7 kg. Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 9. Při úlovku a ponechání si ryby, která má stanovené míry a denní limit je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody, tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.

10. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit majiteli, a to i když nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u vývěsky na mostku.

11. Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť" se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Smí používat pouze jednoháčky bez protihrotu. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 3 pruty.

 

VIII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

 1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.

 2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

 3. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.

 4. Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

 5. Lovec uchovává po zapsaní ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku, lososovité ryby po ulovení, které si chce ponechat musí ihned zapsat a usmrtit.

 6. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

 7. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

 8. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

 9. Jakékoliv opracování ulovených ryb je nutné provádět jen na místě tomu určeném

  • porcovací stůl u hlavní chaty – vždy po sobě ukliďte

  • rybí odpady i uhynulé ryby odkládejte do přistavené nádoby dle pokynů obsluhy

  • pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá u vody, bude mu odebrána povolenka

IX. DOPROVOD RYBÁŘE

 1. Nerybařící doprovod se rovněž řídí rybářským řádem.

 2. Rybář je povinen seznámit svůj doprovod s pravidly pobytu v areálu přehrady, neboť za jeho chování může nést zodpovědnost.

 3. Osoby, které nejsou uvedeny v povolence rybáře, nejsou oprávněny k pobytu v areálu přehrady po skončení denní doby lovu.

X. UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

O všechny výjimky musí být žádáno s dostatečným předstihem.

Jsou platné pouze výjimky řádně zapsané do povolenky personálem přehrady!

 • lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby - lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů

 • použití pevných bójí k lovu sumců

 • jednorázové použití lodě k převozu vybavení na druhou stranu, a to pouze pro bivaky 5-10

XI. SANKCE

Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem, a to včetně zavazadel a vozidla.

 1. Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.

 2. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude nová vydána.

 3. Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

 4. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb, ...).
  Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.