Sportovní rybářství Jestřabice

Soukromý rybolov v blízkosti Kyjova

Vyhledávání

Ryba roku 2007

Celoroční soutěž o největší rybu

Fotogalerie

Máme se čím chlubit

Závody a jiné akce

Vítězové a poražení

Rybářský řád sportovního revíru Jestřabice ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybářský řád

přehrada

Jestřabice

platný od 1.1.2007

Sportovní rybářství Jestřabice s.r.o.

www.jestrabice.cz

Obsah

Rybářský řád platný pro přehradu Jestřabice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

III. ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ

STANOVENÉ DÉLKY a PŘESAHUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU . . . . . . . . . . 4

IV. CHOVÁNÍ PŘI LOVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

V. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

VI. POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

VII. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH

EVIDENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

VIII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

IX. LOV NÁSTRAŽNÍCH RYBEK A JEJICH POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

X. SANKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

XI. UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

XII. DODATEK K ŘÁDU PLATNÝ OD 15.3.2010......................................................12

ÚVOD

Vodní nádrž Jestřabice ležící v k.ú. obce Jestřabice Je majetkem společnosti Sportovní

rybářství Jestřabice s.r.o.(dále jen „majitel“). Cílem hospodaření této společnosti je chov ryb a

provozování sportovního rybolovu v nejlepším smyslu slova: lov ryb systémem „chyť a

pusť“, šetrné zacházení s rybou, citlivý vztah k okolní přírodě (zeleni a vodním živočichům).

Zároveň uznáváme význam rybího masa ve výživě i tradiční české kuchyni.

Preferujeme radost z pobytu v přírodě, aktivní odpočinek a bohaté úlovky trofejových ryb.

Vyzýváme všechny stejně smýšlející kolegy sportovní rybáře, aby spolu s námi prosazovali

myšlenky sportovního rybolovu a aktivně pomáhali chránit naši pěknou vodu před pytláky a

nenechavci .

Petrův zdar!

I. CHARAKTERISTIKA REVÍRU

Lovná sezóna je během roku rozdělena na dvě období, charakterizovaná preferencí lovu

různých druhů ryb:

I – pstruhový režim

Období březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec do 15.12.

Chování během pstruhového režimu:

·

 

lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů

·

 

lov na položenou a na plavanou zakázán z hráze a 25 m od ní po obou březích

·

 

platí zákaz používání živočišných nástrah

·

 

žádáme všechny rybáře o sportovní techniku lovu ryb – jedná se o nesportovní

lov pstruhů a sivenů na plavanou

 

·

 

vnadění omezeno na maximálně litr sypké směsi, nebo maximálně 5 litrů boilies

denně

 

II – mimopstruhový režim

Období červen, červenec, srpen a září.

Chování během mimopstruhového režimu:

·

 

lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů,

·

 

lov z hráze pouze muškaření a přívlač

·

 

povoleny i živočišné nástrahy

II. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB

1/

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, štika obecná,

bolen dravý, sumeček skvrnitý

2/

V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru

3/

Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

4/

Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra – koi kapr, jeseteři a okounek pstruhový,

mník jednovousý, škeble, velevruby, mihule raci a žáby, střevle potoční, sekavec horský a

písečný, ouklejka pruhovaná, piskoř pruhovaný, ježdík žlutý, cejn perleťový, jelec a jesen.

III. ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH

NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY a PŘESAHUJÍCÍCH

MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU

ryba minimální lovná délka maximální lovná délka

Okoun říční 25 cm –

Kapr obecný 40 cm 60 cm

Amur bílý 50 cm –

Bolen dravý 40 cm –

Candát obecný 45 cm –

Lín obecný 30 cm –

Sumec velký 70 cm –

Sumeček skvrnitý 50 cm –

Štika obecná 50 cm –

Tolstolobik bílý a pestrý 50 cm –

Úhoř říční 55 cm –

Pstruh duhový 28 cm 45 cm

Siven americký 28 cm –

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

IV. CHOVÁNÍ PŘI LOVU

1/

Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění – záhozů a

dlažeb, poškozování okolních stromů a keřů. Je zakázáno parkovat auta u vody nebo zajíždět

s nimi na hráz.

2/

Při lovu ryb je vhodné, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost min. 3 m,

nedohodnou-li se lovci na vzdálenostech kratších.

3/

Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi

manipulovat.

4/

Rybář je povinen poskytovat majiteli revíru a kontrolním orgánům – policie ČR

účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na přehradě.

5/

Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele.

6/

Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené

doby lovu.

Denní doba lovu se stanovuje takto (v čase platném v té době):

měsíc začátek rybaření konec rybaření

Březen, listopad, prosinec 7 hod. 17 hod.

Duben, říjen 6 hod. 19 hod.

Květen, září 6 hod. 21 hod.

Červen, červenec a srpen 6 hod. 22 hod.

Říjen 7 hod. 19 hod.

7/

Každý kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat

odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody.

V areálu jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, prosím využívejte je.

V. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ

1/

Vnadění během pstruhového režimu je omezeno na max. 1 litr sypké směsi denně nebo

5 litrů boilies. Z důvodu velkého rybářského tlaku a s ohledem na zdraví ryb je zakázáno

používání neupravených – tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak

znehodnocených.

2/

Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných,

jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok.

Je zakázáno podsekávání ryb.

3/

Je zakázáno lovit ryby na místech, kde se shromáždily při škodlivém znečištění vody,

kde shromáždily za účelem výtěru nebo přezimování.

4/

Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré

chráněné živočichy.

VI.POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY

BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM NEBO UPILOVANÝM.

1/

Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů (při koupi povolenky chyť

a pusť nejvýše tří prutů), každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li na

dvojháček, trojháček či více háčkový systém při lovu dravců, na živou či mrtvou rybku

(velikost nástražní rybky musí být více jak 15 cm) smí mít pouze jeden návazec.

2/

Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží jako jsou například

helikoptéry, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky,

helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v

ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

3/

Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen.

Pro přívlač mohou být použity jen umělé nástrahy:

·

 

plandavá a rotační třpytka,

·

 

wobler,

·

 

gumový twister aj.

Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Tato může být vybavena jen jedním

jednoháčkem, nebo jedním trojháčkem.

 

4/

Při muškaření smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra

podle běžných obchodních zvyklostí.

Jako nástrahy smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3 na návazci.

5/

Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro

zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá

ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že

se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby

přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby

žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

6/

Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez

zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování. Je nutno používat podložky.

7/

Lov z loděk a belly-boatů povolen jen v max. počtu 5 ks na vodní ploše. POUZE

PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK.

8/

Zavážení nástrah povoleno. Lovící nesmí obtěžovat svou činností ostatní rybáře!!!!

9/

K OZNAČENÍ LOVNÉHO MÍSTA JE POVOLENA POUZE TYČOVÁ BÓJKA

(nejsou povoleny jakékoliv bójky sestávající z plováku, provazu a zátěže na dně).

VII. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A

JEJICH EVIDENCE

1/

Ponechané 2 ks lososovité ryby se počítají za 1 ks ryby ušlechtilé.

2/

Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. Povolenka je

nepřenosná a platí pouze pro jednu osobu.

3/

Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do

povolenky datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí

v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.

4/

Počet všech ponechaných ušlechtilých ryb na celoroční povolenku je 18 ks nebo 36 ks

ryb lososovitých. Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb

v tomto množství smí být maximálně 5 ks okouna, lína a úhoře. Dojde-li k překročení limitu

poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks

ušlechtilých ryb nebo 4 ks lososovitých ryb. Za ušlechtilé ryby jsou považováni: kapr, štika,

candát, amur, tolstolobik,sumec, sumeček a bolen, za ryby lososovité jsou považováni pstruh

a siven. Po ulovení a ponechání 2 ks ušlechtilých nebo 4 ks lososovitých ryb (nebo 1 ryby

ušlechtilé a 2 ryb lososovitých) končí denní lov i když ulovené ryby ryb nedosahují

povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg

5/

Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 30 kg všech ryb. V

tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 4 ks ostatních

ušlechtilých ryb nebo 8 ks lososovitých ryb. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1 ks

dravce = 2 ks ostatní ušlechtilé ryby = 3 ks lososovité ryby.

6/

Na jednu víkendovou povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2 ks ostatní

ušlechtilé ryby, nebo 4 ks lososovitých ryb. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním

limitem 7 kg. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost

zakoupit si další povolenku.

7/

Na jednu denní povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2 ks ostatní ušlechtilé

ryby, nebo 4 ks lososovitých ryb. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7

kg. Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další

povolenku.

8/

Při úlovku a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovec povinen tuto

skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba

musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a

hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem

od vody tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam

proškrtnout.

9/

Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit nejpozději do 15-ti dnů po

uplynutí platnosti povolenky majiteli a to i když oprávněný během platnosti povolenky

nelovil nebo nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u

vývěsky na mostku.

10/

Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť“ se lovící řídí rybářským řádem.

Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v

jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Při lovu na položenou a

plavanou smí mít rybář nastraženy 3 pruty.

VIII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

1/

Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím

nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat,

přičemž se mu započítává do denního limitu.

2/

Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji

přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

3/

Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít

podběrák a podložku pod ryby.

4/

Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru

musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je ve vodě bez zbytečné manipulace na

břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

5/

Lovec uchovává ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku, Lososovité ryby po ulovení a

ponechání může ihned usmrtit.

6/

Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve

vezírku umístěné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

7/

Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

8/

Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

9/

Jakékoliv opracování ulovených ryb je nutné provádět jen na místě tomu určeném

·

 

porcovací stůl u vývařiště dole pod hrází

·

 

rybí odpady, jakož i uhynulé ryby odkládejte do přistavené nádoby

·

 

pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá přímo u vody, bude mu odebrána

povolenka

 

IX.LOV NÁSTRAŽNÍCH RYBEK A JEJICH POUŽITÍ

1/

Plocha čeřínku může být nejvýše 1 m čtvereční.

2/

Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenu nejmenší zákonnou délku

a nejsou celoročně hájeny.

3/

Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou,

musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a

druhy ryb v době jejich hájení.

X. SANKCE

Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem, a

to včetně zavazadel a vozidla.

1/

Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti

přestupku i odebráním povolenky.

2/

Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána.

3/

Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, je trestán odebráním povolenky

k lovu.

4/

Odebráním povolenky k lovu je taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích

(datum, počet ponechaných ryb…).

Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad má za následek odebrání povolenky

bez náhrady a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu na přehradě.

XI.UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

Udělování výjimek z rybářského řádu:

·

 

lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby – lovící přes noc je

povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů

 

·

 

použití pevných bójí k lovu sumců

Výše uvedené výjimky uděluje majitel nebo pověřená osoba vždy písemným

záznamem do povolenky

 

XII. DODATEK K ŘÁDU PLATNÝ OD 15.3.2010

Zákaz

 

 

používání pevných montáží jako jsou například Helikoptéry kdy je návazec

pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj ( srkačky, Helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv.

Únikové montáže, tzn, když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s

vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

Toto jsou příklady zakázaných způsobů montáže

 

Zákaz

 

 

používání šokových nebo odhozových spletených šňůr.

Zákaz

 

 

používání jiných než tyčových bójek k označení krmného místa.

Povinnost

Mít podložku pod rybu dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby

žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

Mít dostatečně velký podběrák tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce. Oka

podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá

do sakoviny, tak se poškodí).

Doporučení

Při fotografování s rybou musíte držet rybu

 

max. 50 cm

nad zemí tak aby, pokud vám

 

 

 

 

Přihlášky a startovné posílejte na adresu:

Romana Šlesingerová Jestřabice 52, tel.: 602 832 077, email: ryby@jestrabice.cz
MVDr. Miloslav Šlesinger Jestřabice 52, tel.: 606 235 010, email: ryby@jestrabice.cz
Grafický návrh Rudi, a.s.
Zpracování Chytej.cz
© 2007 Sportovní rybářství Jestřabice, s.r.o. počitadlo přístupů