29.3.2023 Jarní muškařský maraton

Místo: přehrada Jestřabice

Termín: 29. 3. 2024

Hájení: 27. – 28. 3. 2024

Pořadatel: Sportovní rybářství Jestřabice

Hlavní rozhodčí: MVDr. Miloslav Šlesinger

Garant: Antonín Pešek

Rozhodčí komise:
1.: ………… budou zvoleni před závodem
2.: ………… budou zvoleni před závodem
3.: ………… budou zvoleni před závodem

Rozhodčí: zajištěni pořadatelem v počtu min. 1 na 5 dvojic

Pohárový muškařský závod pořádaný podle platných soutěžních pravidel (výsledky se
započítávají do celorepublikového hodnocení).
Závod je vypsán jako závod dvojic, kdy oba soutěžící loví na jednom společném místě
a mohou si vzájemně pomáhat. Loví se s použitím háčků bez protihrotu.

Zarybnění od ledna 2024 – PD + siven 12 q (21.-22.3.)
Zarybnění přímo pro závod bude 27.3.2024 – 6 q PD

PROGRAM

• registrace, losování míst 6:00 – 6:30
• briefing 7:00

dopolední rozpis:
1. kolo 07:30-08:15
2. kolo 08:25-09:10
3. kolo 09:20-10:05
4. kolo 10:15-11:00
• oběd 11:15 – 12:15
• výsledky za 1. část 12:00

odpolední rozpis:
5. kolo 12:15-13:00
6. kolo 13:10-13:55
7. kolo 14:05-14:50
8. kolo 15:00-15:45
• vyhlášení výsledků 16:45

Úlovky se budou zapisovat a sčítat za každou rotaci zvlášť (celkové pořadí dvojic bude vyhodnoceno jako součet umístění ze všech umístění)
Soutěžní propozice:
Závod proběhne dle „proběhne dle SaZŘ 2024“. Soutěží se systémem počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Povinností závodníků je změřit první ulovenou hodnotitelnou rybu v každém kole. Měření dalších úlovků je bez omezení počtu. Po zdolání hodnotitelného úlovku do podběráku, rozhodčí tento úlovek zaregistruje, závodník na jeho pokyn rybu pouští a podepisuje každý úlovek zapsaný do bodovacího průkazu bezprostředně po každém zápisu. Závod proběhne systémem externích rozhodčích v počtu 1 rozhodčí na 5 dvojic.
Hodnotí se všechny sportovně ulovené ryby, dosahující minimálně 150 mm celkové délky těla. Hodnotí se živé ryby zaseknuté v hlavové části po konec skřelových oblouků, povoluje se používání podběráků do celkové délky 3 m, brodění a vstup do vody je zakázáno.
Závodník podepisuje v bodovacím průkazu každou ulovenou rybu zapsanou do bodovacího průkazu ihned po jejím zapsání rozhodčím!!!

Hodnocení:
Dvojice-celkové umístění se stanoví ze součtu umístění ve čtyřech kolech dopoledne a čtyřech kolech odpoledne. V případě rovnosti rozhoduje vyšší celková bodová hodnota úlovku (množství ulovených ryb). V případě shody v tomto kritériu rozhoduje větší ulovená ryba. Vítězí dvojice s nejnižším počtem sektorových umístění. Dvojice bez bodovaného úlovku získává umístění dle počtu dvojic v závodním sektoru.

Ceny:

1. místo pohár + 6. 000,- Kč v hotovosti + věcné ceny
2. místo pohár + 3. 500,- věcné ceny
3. místo pohár + 2. 500,- věcné ceny
4. – 10. místo věcné ceny

Největší ryba pohár + věcné ceny

Přihlášky:
Na e-mail: zavody@jestrabice.cz
Předmět: jarní maraton 2024

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!

Těšíme se na viděnou Romana a Miloš