5.-8.9.2024 Carp cup Jetřabice

Místo konání: Přehrada Jestřabice 5. – 8.9.2024

Časový rozpis:

Čtvrtek 5.9.
16:30 PREZENTACE
17:00 LOSOVÁNÍ-po losování přesun
na místa, pouze postavení stanu, vnadění
a krmení je povoleno až po
odstartování závodu – pátek 7:00
19:00 prasátko + pivko

Pátek 6.9.
6:00 kontrola a vážení krmení
7:00 začátek závodu – až nyní je povoleno
vnadit a krmit
10:00 polévka
18:00 zvěřinový guláš + pečivo

Sobota 7.9.
8:00 – 9:00 vaječná míchanice + pečivo
15:00-16:00 vepřový řízek + bramborový salát

Neděle 8.9.
8:00 – 9:00 uzenina + pečivo
11:00 ukončení závodu
12:00 vyhlášení výsledků

Pořadatelé si vyhrazují možnost změny harmonogramu závodu, pokud to bude pro uspořádání sportovní akce nutné.

CENY
1.místo: pohár + 20.000 Kč v hotovosti
+ věcné ceny v hodnotě 20.000 Kč
2.místo: pohár + 10.000 Kč v hotovosti
+ věcné ceny v hodnotě 10.000 Kč
3.místo: pohár + 5.000 Kč v hotovosti
+ věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč
4.-10.místo: věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč
Nejdelší jeseter: pohár + 5.000 Kč v hotovosti
+ věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč
Nejtěžší kapr: pohár + 5.000 Kč v hotovosti
+ věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč
Nejtěžší amur: pohár + 5.000 Kč v hotovosti
+ věcné ceny v hodnotě 5.000

Losování

Nejdříve se vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivé týmy losovat sektory.
V tomto vylosovaném pořadí pak vedoucí týmů vylosují svůj sektor.
Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná.
Počet týmů: max.23

Hodnocení:
Bodovanou rybou je kapr, amur. Minimální váha bodované ryby je 7 kg.
Bodováno je pouze 10 nejtěžších ryb každého týmu.
Po zapsání prvních 10 ulovených ryb se do bodovacího průkazu zapisuje další ulovená ryba jen pokud je větší
než nejmenší zapsaná ryba. Nejmenší ryba se škrtá, tak aby každý měl v kartě vždy max. 10 bodovaných ryb.
Rozhodující je její váha, a to následovně 1 dkg = 1 bod, tj. 1 kg = 100 bodů. V případě, že dojde ke stejnému
výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
Bude oceněn i největší ulovený jeseter.

Pravidla
Závod probíhá systémem chyť a pusť
Soutěží dvoučlenná – tříčlenná družstva, každé chytá (loví) na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem (háčky pouze bez protihrotu).
Zavážení nástrah a návnad není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor (hranice sektoru je vždy pomyslný pravý úhel od břehu rybníka).
Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento podat protest, ale nemusí. Neprodleně!! V případě protestu se ryby nebudou počítat.
Vstoupit do vody může závodník pouze při podebírání ryby, ale jen před svým sektorem. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.
Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.
Při hrubém porušení pravidel (použití nepovolených nástrah, překročení množství povoleného krmení, nerespektování pokynů rozhodčího, nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu, provinění proti RŘ) bude tým postižen trestnými body nebo bude diskvalifikován!!!

Povolené nástrahy a návnady: Chytej, na co chceš bez omezení druhu nástrahy – při dodržení pravidel místního rybářského řádu.

Množství krmení a vnadění je omezeno na 35 kg/tým. Bude zkontrolováno před závodem. Pokud si bude někdo chtít vyměnit jeden druh krmení za jiný, je to možné jen pod dohledem rozhodčího.

Přechování a vážení úlovku:
Ryby, které nebudou ihned po ulovení zváženy, musí být uloženy do ekovaku (ekovezírku nebo saku). Větší ryby pouze po jedné v jednom saku. Amur a jeseter se nesmí sakovat a musí být neprodleně zvážen a vrácen do vody.
Ryby váží úsekový rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva a její váhu neprodleně zapíší do úlovkového listu a stvrdí svými podpisy.
Ryby se budou vážit ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryby vrátí zpět do vody.
Vážení probíhá v místě závodního sektoru. Rozhodčí přichází s váhou a vážním sakem. Trojnožku na místě zajišťuje závodní tým.

Povinné vybavení týmu:
– vanička + nádoba na doplnění vody
– trojnožka na vážení
– ekosak
– osvětlení

Protesty:
Při podání protestu musí protestující složit kauci 1 000,- Kč do rukou pořadatele, při neuznání kauce propadá. Protest musí být podán neprodleně nejpozději do 60 minut.

Přihlášky:
Na e-mail: zavody@jestrabice.cz
Předmět: carp cup 2024

Startovné zahrnuje i stravu během závodu a musí být uhrazeno v plné výši do 10 dnů od potvrzení přihlášky.

Při platbě uveďte do zprávy pro příjemce „carp cup + jména závodících“

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!!

Po odhlášení týmu po 1.7.2024 se startovné nevrací.