Muškařský podzimní maratón dvojic 12.11.2022

Přátelský muškařský závod pořádaný podle platných soutěžních pravidel (výsledky se započítávají do celorepublikového hodnocení). Závod je vypsán jako závod dvojic, kdy oba soutěžící loví na jednom společném místě a mohou si vzájemně pomáhat. Loví se s použitím háčků bez protihrotu.

Místo: přehrada Jestřabice
Termín: 12.11.2022
Hájení: 10.-11.11.

Pořadatel: Sportovní rybářství Jestřabice
Rozhodčí komise:
Garant: Antonín Pešek
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí: ………… budou zvoleni před závodem
Rozhodčí: ………… budou zvoleni před závodem
Rozhodčí: ………… budou zvoleni před závodem
Rozhodčí: zajištěni pořadatelem v počtu min. 1 na 5 dvojice

Zarybnění přímo pro závod bude 10.11. – 6 q PD Zarybnění během října cca 16 q PD nebo SA
PROGRAM

• registrace, losování míst 06.00 – 06:30
• briefing 07.00
• dopolední rozpis

 1. kolo 8:00 – 8:45
 2. kolo 08.55- 09.40
 3. kolo 09.50-10.35
 4. kolo 10.45-11.30
  • oběd 11.45 – 13:00
  • výsledky za 1. část 12.30
  • odpolední rozpis
 5. kolo 13:00 -13.45
 6. kolo 13.55-14:40
 7. kolo 14.50-15:35
 8. kolo 15.45- 16:30
  • vyhlášení výsledků 17.45

Úlovky se budou zapisovat a sčítat za každou rotaci zvlášť (Celkové pořadí dvojic bude vyhodnoceno jako součet umístění ze všech umístění)
Soutěžní propozice:
Závod proběhne dle „proběhne dle SaZŘ 2022“. Soutěží se systémem počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Povinností závodníků je změřit první ulovenou hodnotitelnou rybu v každém kole. Měření dalších úlovků je bez omezení počtu. Po zdolání hodnotitelného úlovku do podběráku, rozhodčí tento úlovek zaregistruje, závodník na jeho pokyn rybu pouští a podepisuje každý úlovek zapsaný do bodovacího průkazu bezprostředně po každém zápisu. Závod proběhne systémem externích rozhodčích v počtu 1 rozhodčí na 4 dvojice.
Hodnotí se všechny sportovně ulovené ryby, dosahující minimálně 150 mm celkové délky těla. Hodnotí se živé ryby zaseknuté v hlavové části po konec skřelových oblouků, povoluje se používání podběráků do celkové délky 3 m, brodění a vstup do vody je zakázáno.
Závodník podepisuje v bodovacím průkazu každou ulovenou rybu zapsanou do bodovacího průkazu ihned po jejím zapsání rozhodčím!!!
Hodnocení:
Dvojice-celkové umístění se stanoví ze součtu umístění ve čtyřech kolech dopoledne a čtyřech kolech odpoledne. V případě rovnosti rozhoduje vyšší celková bodová hodnota úlovku (množství ulovených ryb). V případě shody v tomto kritériu rozhoduje větší ulovená ryba. Vítězí dvojice s nejnižším počtem sektorových umístění. Dvojice bez bodovaného úlovku získává umístění dle počtu dvojic v závodním sektoru.
Ceny:

 1. místo pohár + 12. 000,-Kč v hotovosti + věcné ceny
 2. místo pohár + věcné ceny
 3. místo pohár + věcné ceny
 4. -10. místo věcné ceny
  Největší ryba pohár + věcné ceny
  Přihlášky:
  Na e-mail: ryby@jestrabice.cz
  Předmět podzimní maraton 2022